De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), is de belangrijkste wetgeving die de manier reguleert waarop persoonsgegevens binnen de Europese Unie […]